Jag heter Kristina Münz Johansson och driver sedan 2014 KMJ Psykoterapi och Konsult. Jag är legitimerad psykoterapeut med psykodynamisk inriktning och utbildad handledare och lärare i psykoterapeutiskt arbete. I min grundprofession är jag legitimerad psykiatrisjuksköterska.

"Inne i den väldiga romanska kyrkan trängdes turisterna i halvmörkret.
Valv gapade bakom valv och ingen överblick.
Några ljuslågor fladdrade.
En ängel utan ansikte omfamnade mig
och viskade genom hela kroppen:
”Skäms inte för att du är människa, var stolt!
Inne i dig öppnar sig valv bakom valv oändligt.
Du blir aldrig färdig och det är som det skall.”
Jag var blind av tårar
och förstes ut på den solsjudande piazzan
tillsammans med Mr och Mrs Jones, Herr Tanaka och Signora Sabatini
och inne i dem öppnade sig valv bakom valv oändligt."

Tomas Tranströmer, ur För levande och döda

KMJ Psykoterapi och Konsult erbjuder individuell psykoterapi för vuxna och unga vuxna, parsamtal, psykologisk rådgivning, stöd och konsultation, krissamtal samt handledning och utbildning.